La unió fa la força

O la força unida es més forta.